Европа

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ: Повеќе од 13 милиони невработени во ЕУ, од кои речиси три милиони се млади луѓе

Во март оваа година, сезонската стапка на невработеност во еврозоната изнесуваше 6,5 отсто, додека во истиот месец од минатата година […]